درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان(چرخشی) دارای سه یا چهار درب (باله، لت) میباشد که بر روی میله ای که در مرکز درب قرار دارد نصب شده و حول این میله بر اثر نیروی برق، درب ها با سرعت یکنواختی حرکت میکنند. یکی دیگر از اجزای این نوع درب سنسور میباشد که در ادامه ی این مقاله توضیح داده میشود. اصولا این دربها به دلیل حرکت چرخشی که دارند باعث حرکت جریان هوا و همچنین مانع از ورود ذرات گرد و خاک به محوطه ساختمان میشوند. همچنین این دربها جزو دربهای برقی و گران قیمت محسوب میشوند.

چگونگی چرخش این نوع درب

اصول حرکت این درب به این صورت است که درب اتوماتیک (چرخشی)  ساکن است و هنگام ورود شخص به داخل،درب اتوماتیک شروع به حرکت میکند و تا زمان ورور شخص دیگر درب ساکن میماند. مکانیزم این درب این گونه است که به واسطه وجود سنسورهای مختلف، موتور و اپراتور به صورت اتوماتیک باز و بسته میشود و نیازی به هل دادن افراد در داخل کابین نیست و هنگامی که فرد به کابین وارد میشود درب اتوماتیک شروع به حرکت میکند.

درب اتوماتیک گردان(چرخشی) به دلیل استفاده اکثریت مردم دنیا باعث شده تا حرکت این نوع درب ها طبق استاندارد خاصی انجام شود. لذا در 90 درصد کشورهای دنیا حرکت این دربها در جهت عقربه های ساعت میباشد یعنی مردم از طرف راست وارد و از طرف چپ خارج میشوند. آن 10 درصد دیگر مثل کشورهای استرالیا حرکت درب خلاف عقربه های ساعت بوده و مردم از طرف چپ وارد و از طرف راست خارج میشوند.

 
 
 

ویژگی استفاده از درب گردان

  • در مکان هایی با ابعاد مختلف (بزرگ مثل بیمارستان و کوچک مثل مغازه ) میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
  • دارای قابلیت سیستم برنامه ریزی نوع حرکت میباشد.
  • ممانعت